Odkanalizování obcí Bobnice, Kovansko

Období 12/2008 - 5/2010
Lokalita Bobnice, Kovansko, okr. Nymburk
Objednatel obec Bobnice
 
Informace
  • výstavba tlakové kanalizace v délce hl.řadů 7,8 km, a podružných řadů 6,7 km
  • provedení 321 čerpacích jímek včetně technologií
  • výstavba kanalizačního přivaděče z obce Všechlapy včetně napojení na čistírnu odpadních vod
  • rekonstrukce čerpací stanice