Oprava kanalizace v Pelhřimově

Období 9/2012 - 12/2012
Lokalita město Pelhřímov
Objednatel VODAK Humpolec, s.r.o.
 
Informace
  • rekonstrukce betonového kanalizačního potrubí o průměru 1 000 mm dvěma způsoby
    • GFK - bezvýkopová oprava kanalizačním rukávcem vytvrzovaným UV zářením
    • hornickým způsobem, tj. ražbou štoly s vložením nového sklolaminátového potrubí
  • provedení nové revizní šachty
  • přepojení nesprávně napojené kanalizační přípojky od bytového domu