Kategorie Ostatní objekty Pozemní stavby

Centrum technologie zpracování dřeva v Žitovlicích
Období 10/2012 - 12/2013
Lokalita Žitovlice, okr. Nymburk
Objednatel Středočeský vzdělávací institut Akademie J.A. Komenského
Injekční štola - zajištění stability hráze vodního díla Janov
Období 4/2012 - 11/2012
Lokalita Mostecká přehrada
Objednatel Subterra a.s.
Obnova podzemních rozvodů chladící vody v areálu České rafinérské - Litvínov
Období 8-9/2011, 3-6/2012
Lokalita Litvínov
Objednatel EUROMONT GROUP a.s.
Centrum volného času - Měšice
Období 9/2011 - 6/2012
Lokalita Měšice, Praha - východ
Objednatel obec Měšice
Výstavba vysokotlaké regulační stanice plynu
Období 2/2011 - 7/2011
Lokalita Praha 5 - Radlice
Objednatel Skanska a.s.
Protipovodňová opatření v areálu THOL
Období 10/2009 - 1/2010
Lokalita Praha 7 - Holešovice
Objednatel Pražská teplárenská a.s.
Oprava rozvodu teplé vody v Praze 4
Období 8/2009 - 9/2009
Lokalita Praha 4 - ul. Imrichova
Objednatel Pražská teplárenská a.s.
Kanalizace a vodovod ve Velké Chuchli, ul. Na Hvězdárně
Období 11/2008 - 6/2009
Lokalita Praha 5 - Velká Chuchle
Objednatel Hlavní město Praha
Ztrubnění vodoteče ve Velké Chuchli
Období 11/2008 - 3/2009
Lokalita Praha 5 - Velká Chuchle
Objednatel hl.město Praha
Sanace přivaděče labské vody v areálu Paramo a.s.
Období 12/2006 - 03/2007
Lokalita Pardubice
Objednatel Paramo a.s.
Sanace technologické vody SPOLCHEMIE a.s.
Období 5/206 - 6/2006 (odstávka potrubí 3 týdny)
Lokalita Spolchemie a.s. v Ústí nad Labem
Objednatel SPOLCHEMIE a.s.
Sanace technologické vody v Mondi Packaging Paper a.s.
Období 9/2005
Lokalita Mondi Štětí a.s.
Objednatel Mondi Packaging Paper Štětí a.s.
1 2 > >>|