Přeložky inženýrských sítí pro KOTI Hyacint v Praze 12

Období 10/2012 - 4/2013
Lokalita Praha 4 - Modřany
Objednatel YIT Stavo s.r.o.
 
Informace
  • přeložky vodovodních řadů o průměru 200 - 600 mm, délky 152 m
  • výstavba vodovodovodního řadu o průměru 150 mm, délky 24 m
  • přeložky plynovodních řadů NTL o průměru 200 mm a STL plynovodu o průměru 350 až 500 mm, celkové délky 236 m
  • finální úprava chodníku a autobusové zastávky