Radějovice - výstavba kanalizace a ČOV

Období 8/2014 - 11/2015
Lokalita Radějovice, okr. Praha - východ
Objednatel obec Radějovice
 
Informace
  • výstavba 6,1 km gravitační kanalizace včetně přípojek, materiál PP a PVC DN 200 - DN 250
  • výstavba 253 m hlavních a podružných řadů tlakové kanalizace, materiál PE d63 - d90
  • výstavba čistírny odpadních vod pro 800 EO
  • výstavba čerpací stanice