Rekonstrukce a intenzifikace ČOV v obci Čachovice

Období 4/2014 - 3/2015
Lokalita Čachovice, okr. Mladá Boleslav
Objednatel Obec Čachovice
 
Informace

Rekonstrukce čistírny odpadních vod pro 600 EO vybudováním nové mechanickobiologické ČOV pro 1400 EO a kapacitě 210 m3/den, kterou tvoří:

  • objekt hrubého mechanického předčištění
  • dešťová zdrž - obdélníková nádrž o objemu 210 m3 
  • podzemní a nadzemní betonové nádrže včetně biologické jednotky o objemu 721 m3 
  • zděný provozní objekt se sedlovou střechou 
  • kalojem - kruhový průměr o objemu 2 x 119 m3
  • areálové úpravy okolo objektu ČOV - oplocení, komunikace, sadové úpravy