Rekonstrukce a rozšíření úpravny vody v Kostelci nad Labem

Období 01/2008 - 11/2008
Lokalita Kostelec nad Labem
Objednatel město Kostelec nad Labem
 
Informace
  • nový věžový vodojem na 200 m3 vody o výšce 42 m
  • propojovací řady PE DN 160 a 225
  • nový zemní vodojem 800 m3, rekonstrukce stávajícího vodojemu 400 m3
  • prameniště rozšířeno o nový vrt DN 1200 mm a doplněno o monitoring průtoků
  • výměna kompletní technologie- nový HW, SW, měřící systém, dávkování chemikálií
  • stavební úpravy budovy úpravny vody, sadové úpravy