Rekonstrukce kanalizace a obnova vodovodních řadů na Norbertově

Období 9/2009 - 12/2009
Lokalita Praha 6 - Norbertov
Objednatel PVS a.s.
 
Informace
  • sanace kanalizačního řadu o průměru 250 mm bezvýkopovou metodou GFK-Liner
  • sanace vodovodního řadu o průměru 100 mm bezvýkopovou metodou Berstlining
  • sanace vodovodního přivaděče o průměru 400 mm bezvýkopovou metodou Compact Pipe
  • délka sanovaných potrubí byla 0,15 km