Rekonstrukce kanalizace v ul. Pod Lisem v Praze 7

Období 2/2014 - 10/2014
Lokalita Praha 7
Objednatel Pražská vodohospodářská společnost a.s.
 
Informace
  • rekonstrukce gravitační splaškové a dešťové kanalizace o profilu 200 - 400 mm z kameniny včetně protlaku kanalizačního potrubí DN 600 pod stokou DN 2000
  • výstavba protipovodňové šachty na stávající stoce DN 2000