Rekonstrukce kanalizačního sběrače v ul.Radlická I.etapa

Období 4/2007 – 8/2008
Lokalita Praha 5
Objednatel METROSTAV D-1 a.s.
 
Informace
  • Kanalizační řad z kameninového potrubí DN 1000 o délce 0,2 km, hloubce cca 5 m
  • Charakteristika stavby: frekventovaná komunikace, výskyt spodní vody, velké množství stávajcích poduličních sítí