Rozšíření kanalizace a rekonstrukce ČOV v Kostelci nad Labem

Období 10/2010 - 4/2012
Lokalita Kostelec nad Labem, okr. Mělník
Objednatel město Kostelec nad Labem
 
Informace
  • výstavba gravitační a tlakové kanalizace délky 15 km včetně veřejných částí přípojek, materiál litina o průměru 80 mm a materiál plast o průměru 150 - 300 mm
  • rekonstrukce a intenzifikace čistírny odpadních vod z 3 500 EO na 4000 EO a její rozšíření o kalové hospodářství