Rozvod vodovodu a kanalizace v obci Kamenné Zboží

Období 9/2006 - 10/2008
Lokalita Kamenné Zboží, okr. Nymburk
Objednatel obec Kamenné Zboží
 
Informace
  • vodovod řady 5,1km, přípojky 2,97 km
  • 1 ks ŽB vodoměrné šachty, 35 ks domovních vodoměrných šachet
  • tlaková kanalzace hlavní řady 5,13 km, podružné řady 3,54 km
  • 1ks ŽB měrné šachty kanalizace, 204 ks domovních kanalizačních jímek
  • část prací provedena formou bezvýkopových technologií (řízené podvrty)