Sanace gravitačního vodovodního řadu DN 800 PE potrubím Da 630

Období 7/2007 - 9/2007
Lokalita Tušimice
Objednatel Viamont a.s.
 
Informace
  • Pro investora ČEZ a.s. jsme realizovali rekonstrukci vodovodních přiváděcích řadů DN 800 v elektrárně Tušimice. Tato rekonstrukce probíhá v rámci celkové obnovy elektrárny Tušimice II. Zdvojené přiváděcí řady DN 800 o délce 2 x 800 m byly sanovány metodou ,,Slipline" ve dvou etapách tak, aby bylo zajištěno zásobování elektrárny Tušimice v době rekonstrukce řadu. Sanováno je staré ocelové potrubí DN 800 novým opláštěným polyethylenovým potrubím Da 630mm SDR 17.