Sanace kanalizace a vodovodu v areálu Akademie věd v Praze 6

Období 8/2009 - 11/2010
Lokalita Praha 6 - Lysolaje
Objednatel Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i.
 
Informace
  • oprava vodovodních distribučních řadů bezvýkopovou metodou Berstlining
  • oprava 10 ks vodovdoních přípojek
  • rekonstrukce revizních šachet 3 - 5 m hlubokých
  • vyčištění části kanalizace
  • výstavba komunikace