Sanace kanalizace v Pardubicích v ul. Sezemická a před nádražím

Období 3/2016 - 4/2016
Lokalita Pardubice
Objednatel Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.
 
Informace

Oprava kanalizačního potrubí bezvýkopovou technologií GFK Liner, tj. sklolaminátovým rukávcem vytvrzovaným UV zářením - stoky vějčitého proflu 700/1050 a 900/1400 v celkové délce 271 m.