Sanace kanalizační stoky v Harrachově

Období 12/2016
Lokalita Harrachov
Objednatel Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
 
Informace
  • sanace kameninové kanalizační stoky kruhového profilu DN 300 v délce 244 m bezvýkopovou metodou GFK-Liner, tj. sklolaminátovým rukávcem vytvrzovaným UV zářením
  • zednické opravy 7 ks stávajících šachet