Sanace kanalizačních potrubí v ulicích města Rakovník

Období 4/2015 - 6/2015
Lokalita Rakovník
Objednatel Vodohospodářské sdružení obcí Rakovnicka
 
Informace
  • sanace kanalizačních stok o průměru 300 - 400 mm bezvýkopovou metodou GFK Liner, délky 274 m
  • vyčištění a kamerová prohlídka stok
  • odfrézování 20 ks nevyhovujících částí přípojek
  • zapravení 32 ks přípojek
  • výměna poklopů kanalizačních šachet