Sanace přivaděče labské vody v areálu Paramo a.s.

Období 12/2006 - 03/2007
Lokalita Pardubice
Objednatel Paramo a.s.
 
Informace
  • Oprava přivaděče labské vody pro závod Paramo Pardubice a.s.. Technologií relining zataženo 86 m nového potrubí PE 100, Da 355, SDR 17 do stávajícího potrubí LT, DN 400. V areálu bylo potrubí PE připojeno na stávající Š DN 400, mimo areál za železničním koridorem Praha – Česká Třebová na stávající LT potrubí.