Sanace technologické vody SPOLCHEMIE a.s.

Období 5/206 - 6/2006 (odstávka potrubí 3 týdny)
Lokalita Spolchemie a.s. v Ústí nad Labem
Objednatel SPOLCHEMIE a.s.
 
Informace
  • Oprava přivaděče průmyslové vody pro Spolchemie a.s. v Ústí nad Labem bezvýkopovou technologií relining. Stávající potrubí LT DN 600 bylo vysanováno novým potrubím PE Da 560 mm. V rámci sanace byly propojeny čtyři odbočky na řadu, montáž armatur a konečné napojení na stávající potrubí. Celková délka sanace 660 m.