Sanace technologické vody v Mondi Packaging Paper a.s.

Období 9/2005
Lokalita Mondi Štětí a.s.
Objednatel Mondi Packaging Paper Štětí a.s.
 
Informace
  • Sanace okruhu technologické vody na kontinuální varnu buničiny Kamyr a sušící stroj v Mondi Štětí a.s. (papírny Štětí). Stávající potrubí OC DN 200, 300, 500, 700 mm bylo sanováno novým potrubím PE 100 Da 630, 450, 225 a Compact Pipe DN 200 mm. Celková délka sanace 520 m.