Sanace vejčité stoky 600/1100 mm

Období 11/2007 – 04/2008
Lokalita Praha, ul. Vrchlického
Objednatel PRAŽSKÁ VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST a.s.
 
Informace
  • Do vejčité zděné stoky 600/1100 byly osazeny kolektory tepelného čerpadla - potrubí PEX 1“. Potrubím z PEX 1“ bude odváděno přebytečné odpadní teplo z kanalizace tepelným čerpadlem a bude sloužit k vytápění základní umělecké školy. Stoka byla následně sanována technologií GFK Liner, která překryje kolektory tepelného čerpadla a zároveň bude zajištěna oprava havárie kanalizační stoky v daném úseku. V rámci přípravných prací bylo nutné zabezpečit převedení odpadních vod pro dobu realizace sanace. Proto byl pomocí mikrotuneláže proveden provizorní propoj DN300mm do souběžné stoky 600/1100 mm.