Sanace vějčité stoky v Pardubicích, ul. Palackého

Období 12/2014 - 2/2015
Lokalita Pardubice
Objednatel Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.
 
Informace
  • oprava vějčité stoky o průměru 500/800 mm v délce 90 mm - po reprofilaci stoky kanalizační maltou v celé její délce byla provedena sanace bezvýkopovou technologií GFK Liner, tj. instalací rukávu se skelnými vlákny a jeho vytvrzení UV zářením
  • rekonstrukce 6 ks šachet
  • napojení přípojky