Technická vybavenost pro obytný soubor Nohavice v Přezleticích u Prahy

Období 8/2012 - 7/2013
Lokalita Přezletice, Praha - východ
Objednatel Stavo Real Energy s.r.o.
 
Informace
  • výstavba řadů splaškové tlakové kanalizace
  • výstavba vodovodu a plynovodu
  • výstavba domovních čerpacích stanic
  • výstavba veřejného osvětlení
  • výstavba komunikace včetně odvodnění