Tlaková kanalizace a ČOV v obci Ohaře

Období 10/2012 - 10/2013
Lokalita Ohaře, okr. Kolín
Objednatel obec Ohaře
 
Informace
  • výstavba hlavních a podružných řadů tlakové kanalizace v délce 6,3 km
  • realizace 146 ks domovních čerpacích jímek vystrojených technologií
  • výstavba čistírny odpadních vod pro 400 EO