TV Kunratice - kanalizace

Období 5/2001 - 6/2003
Lokalita Praha 4 - Kunratice
Objednatel Metrostav a.s., divize 6
 
Informace
  • tlaková kanalizace splašková, dešťová + dom. přípojky
  • přeložka vodovodu