Vodojem s úpravnou vody a výstavba vodovodu pro obec Králova Lhota

Období 10/2014 - 7/2015
Lokalita Králova Lhota, okr. Písek
Objednatel obec Králova Lhota
 
Informace
  • výstavba hlavních vodovodních řadů, materiál polyethylen dimenze 80 mm, včetně výtlačného řadu dimenze 50 mm v celkové délce 3,2 km
  • výstavba zemního vodojemu o objemu 100 m3 včetně automatické tlakové stanice
  • výstavba úpravny vody o kapacitě 4 l/s s technologií na odstraňování manganu, železa, radonu a dusičnanů včetně úpravy tvrdosti vody