Vodovod a kanalizace v obci Choťánky

Období 12/2009 - 4/2013
Lokalita Choťánky, okr. Poděbrady
Objednatel obec Choťánky
 
Informace
  • výstavba vodovodu včetně přípojek
  • výstavba vodovodního přivaděče a napojení na zdroj pitné vody ze zásobního řadu
  • výstavba kanalizace včetně přípojek
  • výstavba domovních čerpacích jímek
  • provedení výtlaku a napojení kanalizace na čistírnu odpadních vod