Vodovod a kanalizace Zadní Třebaň

Období 8/2014 - 12/2015
Lokalita Zadní Třebaň, okr. Beroun
Objednatel obec Zadní Třebaň
 
Informace
  • výstavba vodovodu - přivaděče, rozvodných řadů a přípojek v celkové délce 4,3 km
  • výstavba kanalizace - gravitační řady a přípojky, vytlaku k čerpacím stanicím a přeložky dešťové kanalizace v celkové délce 8,6 km
  • výstavba vodojemu o objemu 120 m3 včetně automatické tlakové stanice s kapacitou 3,5 l/s
  • výstavba 3 ks přečerpávacích stanic s výkonem 3,2 - 6 l/s