Vodovod v Kostelní Lhotě

Období 9/2009 - 4/2010
Lokalita Kostelní Lhota
Objednatel obec Kostelní Lhota
 
Informace
  • výstavba vodovodu včetně odboček pro budoucí přípojky, délky 10 km, průměru 63 - 160 mm
  • výstavba vodovodního přivaděče délky 1,8 km
  • výstavba automatické tlakové stanice stávajícího vodojemu