Vodovod v Libici nad Cidlinou

Období 7/2014 - 6/2015
Lokalita Libce nad Cidlinou, okr. Nymburk
Objednatel obec Libice nad Cidlinou
 
Informace
  • napojení na skupinový vodovod v Choťánkách DN 150
  • výstavba vodovodní sítě včetně přípojek v obci v celkové délce 4 960 m, d32 - d160
  • výstavba armaturní vodoměrné šachty