Vodovodní přivaděč Činěves - Velenice

Období 7/2008 - 6/2009
Lokalita Činěves - Velenice
Objednatel Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.
 
Informace
  • výstavba vodovodního přivaděče DN 125 o délce 4,4 km
  • výstavba automatické tlakové stanice
  • rekonstrukce věžového vodojemu