Všestudy - tlaková kanalizace

Období 7/2014 - 3/2015
Lokalita Všestudy, okr. Mělník
Objednatel obec Všestudy
 
Informace
  • výstavba hlavních řadů tlakové kanalizace bezvýkopovou technologií v délce 3,5 km
  • výstavba podružných řadů tlakové kanalizace v délce 1,9 km (98 ks přípojek)
  • výstavba 98 ks domovních čerpacích stanic
  • výstavba přečerpávací staníce, obsahující provozní, havarijní a armaturní jímku s osazením indukčního průtokoměru
  • napojení na výtlak do čistírny odpadních vod