Výměna kanalizační stoky a přípojek v ul. Suvorovova a Palackého v Českém Brodě

Období 5/2008 - 10/2008
Lokalita Český Brod
Objednatel Město Český Brod
 
Informace
  • rekonstrukce kanalizačních stok dimenze 500 mm, 400 mm a 250 mm
  • realizace vodovodních uzlů
  • rekonstrukce kanalizačních a vodovodních přípojek