Vysoká - kanalizace a čistírna odpadních vod

Období 11/2014 - 9/2015
Lokalita Vysoká, okr. Mělník
Objednatel obec Vysoká
 
Informace
  • výstavba ČOV pro 300 EO
  • výstavba gravitační kanalizace v délce 3000 m včetně přípojek
  • výstavba tlakové kanalizace v délce 460 m včetně podružných řadů a domovních čerpacích stanic