Výstavba ČOV a kanalizačního přivaděče v Čakovičkách

Období 9/2007 - 5/2008
Lokalita Čakovičky, okr. Mělník
Objednatel obec Čakovičky
 
Informace
  • výstavba čistírny odpadních vod pro 800 ekvivalentních obyvatel
  • výstavba kanalizačního přivaděče v délce 300 m o profilu 800 mm