Výstavba kanalizace a ČOV v obci Tuřice a MČ Sobětuchy

Období 10/2014 - 10/2015
Lokalita Tuřice a MČ Sobětuchy, okr. Mladá Boleslav
Objednatel obec Tuřice
 
Informace
  • výstavba tlakové kanalizace v celkové délce cca 6 km hlavních a podružných řadů, materiál polyethylen, včetně realizace domovních čerpacích jímek
  • vybudování dvou ks mechanicko-biologických čistíren odpadních vod:
    ČOV v obci Tuřice: pro 340 EO, technologie s membránovou filtrací, součástí nová čerpací stanice
    ČOV v obci Sobětuchy: pro 70 EO, technologie s membránovou filtrací