Výstavba splaškové kanalizace v obci Ledčice

Období 11/2006 - 10/2008
Lokalita Ledčice, okr. Mělník
Objednatel obec Ledčice
 
Informace
 • I.etapa:
  • výtlačné potrubí o délce 0,1 km včetně přípojek, materiál: PE, d63, 90
  • čerpací stanice - ze 3 ks šachet DN 2500
  • gravitační řady o délce 0,84 km, materiál: PVC UR1, DN300, 250
  • doba provádění: 11/2006 - 10/2007
 • II.etapa:
  • výtlačné potrubí o délce 0,23 km včetně přípojek, materiál: PE d63, 90
  • gravitační řady o délce 4 km, materiál: PVC UR1, DN 300, 250
  • doba provádění: 11/2007 - 10/2008