Výstavba tlakové kanalizace a čistírny odpadních vod v obci Hradištko

Období 4/2014 - 12/2014
Lokalita Hradištko-Pikovice, okr. Praha - západ
Objednatel obec Hradištko
 
Informace
  • výstavba hlavních řadů  tlakové kanalizace v délce 8 km
  • výstavba podružných řadů tlakové kanalizace v délce 4,4 km včetně 244 ks domovních čerpacích jímek vystrojených technologií
  • výstavba a zprovoznění čistírny odpadních vod pro 800 ekvivalentních obyvatel