Výstavba vysokotlaké regulační stanice plynu

Období 2/2011 - 7/2011
Lokalita Praha 5 - Radlice
Objednatel Skanska a.s.
 
Informace
  • výstavba vysokotlakého ocelového plynovodu o průměru 200 mm, délky 81 m
  • výstavba středotlakého polyetylénového plynovodu o průměru 500 mm, délky 172 m
  • přeložky středotlakého polyetylénového plynovodu o průměru 300 mm, délky 42 m