Ženklava - vybudování samostatného horního tlakového pásma

Období 8/2012 - 11/2012
Lokalita Ženklava, okr. Nový Jičín
Objednatel Aqualia infraestructuras inženýring, s.r.o.
 
Informace
  • rekonstrukce stávajícícho vodovodu bezvýkopovou metodou Berstlining a výstavba nového vodovodního řadu
  • zintenzivnění tlaku vody v potrubí
  • výstavba automatické tlakové stanice
  • úprava strojně-technologické části stávajícího vodojemu
  • napojení 13 ks nových a přepojení 14 ks stávajících vodovodních přípojek