Zkapacitnění Štěrboholské radiály

Období 5/2010 - 7/2011
Lokalita Praha 10
Objednatel COLAS CZ, a.s.
 
Informace
  • odvodnění komunikace a rekonstrukce stávající kanalizace
  • výstavba středové kanalizace, žlabů, uličních a horských vpustí
  • přeložky kanalizace a vodovodu
  • výstavba retenční nádrže v objemu 303 m3 a spadiště o výšce 6 m