Ztrubnění vodoteče ve Velké Chuchli

Období 11/2008 - 3/2009
Lokalita Praha 5 - Velká Chuchle
Objednatel hl.město Praha
 
Informace

Zatrubnění potoka tzv.Benešovýmy rámy - ŽB rámy 3 x 2 m, nátok a výtok do potoka proveden ŽB L-profily a dodlažbou z lomového kamene výstavba hřiště