motiv

Opravy a čištění kanalizace kanalizačními robotyImage 0 -

Image 0 -

Hydraulický frézovací robot

Potřebujete provést bezvýkopové opravy potrubí, čištění odpadů nebo odstranit usazeniny v kanalizaci? S jakýmkoli z těchto problémů se na nás můžete obrátit.

Hydraulický frézovací robot Hächler HF 200 se samostatně pohybuje při odstraňování překážek v potrubích o dimenzích DN 190 – DN 1100, včetně vejčitých profilů. Při tomto průchodu zajistí všechny přípravné práce, které jsou nutné při bezvýkopových opravách kanalizačního potrubí.

Problémy, které je možné řešit pomocí robotů při čištění kanalizace

 • netěsné napojení přípojek do řadů
 • odstranění usazenin
 • odstraňovanání kořenů, kamenů, roxorů
 • frézování betonů v kanalizaci, odstraňování betonových nálitků v řadech
 • frézování přesazených přípojek
 • přípravné práce opravách kanalizace
 • čištění všech typů překážek
Image 0 -

Image 1 -

Image 2 -

Image 3 -


Kontaktujte nás


Provizorní zaslepení kanalizačních přípojek

 • dodatečné zkoušky těsnosti na řadech, které jsou již v provozu
 • přechodné odstavení přípojky neplatičům

Krátké vložky do kanalizačních přípojek

 • oprava netěsného spoje v přípojce krátkou vložkou
 • oprava lokálního poškození v místě napojení kanalizační přípojky
 • krátké vložky do přípojek po sanaci rukávem ve vejčitých profilech
Image 0 -

Image 1 -

Image 2 -Komplexní návrhy řešení v případě problémů s kanalizacemi a inženýrskými sítěmi: prohlídka kamerou → identifikace závady → návrh vhodného způsobu řešení → bezvýkopová oprava potrubí.


Kontaktujte nás


Image 0 -

Bezvýkopová oprava napojení kanalizačních přípojek injektováním technologií ZEP-RE-CON

Bezvýkopová oprava napojení kanalizačních přípojek pomocí robota Hächler EL 300/600 technologií ZEP-RE-CON v potrubí kruhového profilu o vnitřní světlosti DN 200 – DN 600. Touto metodou se z ovládacího vozíku injektuje do místa poškození speciální sanační malta Ergelit Kanaltec CF. Technologie je vhodná i po sanaci sklolaminátovým rukávcem.

Image 0 -

Image 1 -

Image 2 -


Použití

Patentovaný sanační systém byl vyvinut speciálně pro bezvýkopové opravy místa napojení kanalizačních přípojek do řadu, lokálního poškození potrubí, slouží i k zaslepení nepoužívaných přípojek a odboček.

Kanalizační roboty

Instalace bednění

Stabilizace zařízení se provede opřením štítu o vnitřní stranupotrubí, bednící měchýř zajede do přípojky.

Kanalizační roboty

Výplň dutin injektováním

Speciálně k tomuto účelu vyvinutý materiál ERGELIT Kanaltec je do poškozeného místa injektován z vozidla.

Kanalizační roboty

Dokumentace kamerou

Barevná kamera umožňuje sledovat a zaznamenat průběh prací při bezvýkopové opravě kanaliazce. Tento záznam je pak možné dle přání zákazníka předat na DVD.

Kanalizační roboty
Image 0 -

Image 1 -

Image 2 -

Image 3 -

Image 0 -

Image 1 -

Image 2 -

Image 3 -


Rozsáhlé spektrum technologií, pokládky a bezvýkopových oprav potrubí řadí společnost ZEPRIS k předním firmám nejen na našem trhu. Nabízíme Vám kompletní služby: projektování, koordinaci, technologii a dodávku.

Naše dlouholeté odborné zkušenosti, spolehlivá a kvalitní práce jsou základem spokojenosti našich zákazníků. ZEPRIS je součástí skupiny firem Ludwig Pfeiffer se sídlem v Německu.
Na našich zkušenostech můžete stavět!

Fotogalerie robotů a sanovaných přípojek

Prospekt ke stažení


Animace a videozáznamy z robotů