Inženýrské sítě

Rozsah naší činnosti sahá od bezplatných konzultací při posuzování záměrů výstavby, oprav a rekonstrukcí vodovodů, kanalizací, plynovodů, teplovodů, rozvodů pitné a užitkové vody, přes projektování, vlastní výstavbu až po zajištění potřebné součinnosti s vlastníky či správci. Výstavba a rekonstrukce kanalizačních stok a objektů.

Vodovody a kanalizace

Dle Vašich požadavků a místních podmínek Vám pomůžeme nalézt ideální řešení komplexních projektů od výstavby vodovodů a kanalizací, přes přivaděče a akumulaci až po rozvody a přípojky. Za splnění Vašich nároků ručíme spektrem našich služeb, kam se řadí i bezvýkopové technologie.

Vodohospodářské stavby

Mezi naše služby patří i vodohospodářské stavby. Nabízíme projekci, realizaci, údržbu vašich vodohospodářských zařízení. Projektujeme, stavíme, vystrojujeme a sanujeme pro Vás: studny, jímací objekty, úpravny vody, čerpací stanice, vodojemy, vodní díla a nádrže.

Čištění kanalizace

Provádíme čištění kanalizace a potrubí všech druhů a profilů. Od nejmenších profilů až po velké potrubí a stoky na hlavních řadech. V oblasti čištění kanalizace a odpadu provádíme následující činnosti: čištění kanalizace a odpadů, strojní čištění kanalizace a odpadů, čištění kanalizačních řádů splaškové a dešťové kanalizace, revize kanalizace průmyslovou kamerou, frézování kanalizace a odpadů hydraulickou frézou, frézování prorostlých kořenů v kanalizačním a odpadním potrubí, frézování betonu a kamenů v kanalizaci pomocí kanalizačního robota.

Bezvýkopové technologie

Bezvýkopové opravy a sanace vodovodů, kanalizací, plynovodů bez omezení dimenze, materiálu a tlakových řad různými bezvýkopovými technologiemi, např. zatažením nového PE potrubí, roztržení nebo rozříznutí stávajícího potrubí a následné zatažení nového potrubí, bezvýkopová sanace kanalizace sklolaminátovými rukávci vytvrzovanými UV zářením.