Dopravní stavby

Dopravní stavby

Výstavba, opravy a rekonstrukce komunikací

Rozsah činnosti střediska sahá od bezplatných konzultací při posuzování výstavby, oprav a rekonstrukcí komunikací a jejich příslušenství přes spolupráci s projektanty, vlastní výstavbu až po zajištění potřebné součinnosti obecních, státních institucí, vlastníků sítí a správců komunikací.

Sanace propustků pod silnicemi a železnicemi

  • Technologií GFK –Liner;

  • kruhové, čtvercové profily;

  • speciální profily až do obvodu 5.652 mm;

  • minimální omezení dopravy;

  • zednické zapravení výústních objektů.