GFK - Liner

GFK - Liner

Instalace rukávce se skelnými vlákny a jeho vytvrzení UV lampami se vyznačuje snadnou manipulací na stavbě, ale především rychlým průběhem sanace. Omezení dopravy je minimální. Výrazně se eliminuje zatížení okolí hlukem a nečistotami ze stavby.

Do vyčištěného úseku potrubí se pomocí navijáku zatáhne již z výroby nasycený rukáv. Rukáv je připraven z tkaniny vyztužené skelnými vlákny a nasycený dle chemického složení odpadních vod buď polyesterovou nebo vinylesterovou pryskyřicí. Po zatažení se rukáv uzavře, vykruží přetlakem vzduchu z kompresoru a vytvrdí UV lampou. Následně jsou robotem otevřeny a zapraveny přípojky.

 • Vhodné pro profily:
  • kruhové až do DN 2000;
  • vejčité až do 1200/1800;
  • tlamové, čtvercové;
  • speciální profily až do obvodu 5652 mm.
 • Možnost volby tloušťky rukávu dle míry poškození kanalizace, tl. 3–28 mm;
 • Vysoká pevnost, E modul pružnosti v ohybu dle DIN EN ISO 178 až 19 062 MPa;
 • až do DN 1 000 instalace přes kanalizační poklop;
 • v přímém úseku možno sanovat až 300 m v kuse.

Speciální profily

Sanace šachet rukávci z GFK

 • Bezešvý rukáv z 1 kusu;
 • od horní hrany bermy až k horní hraně silnice;
 • Do hloubky max. 11 m;
 • Síla stěny 7 – 28 mm.

Video