Compact Pipe

Compact Pipe

Tato technologie pro sanaci kanalizace je shodná se sanací tlakového potrubí. Pomocí speciální vodicí kladky lze potrubí předtvarované do průřezu ve tvaru písmene „C“ vtahovat do kanalizačního potrubí šachtou bez nutnosti provádět výkopové práce. Potrubí protažené přes průběžnou šachtu se po vykružení vyřízne a zatěsní.

  • Malé nároky na zábor staveniště – vhodné pro intravilán;
  • zachování stávající kapacity potrubí;
  • vhodné pro stávající potrubí DN 200 – DN 500;
  • sanační materiál: předtvarovaný PE do tvaru písmene „C“;
  • kvalitou a životností odpovídá sanované potrubí potrubí novému;
  • chemická odolnost PE potrubí.