Kloboukovací jednotka

Kloboukovací jednotka
Pomocí kloboukovací jednotky se opravuje poškození místo napojení přípojky do řadu tkaninou nasycenou pryskyřicí vytvrzovanou za studena.