Celoplošný nástřik maltou

Celoplošný nástřik maltou

Provedení výstelky v potrubí nástřikem speciální kanalizační maltou.

  • Pro dešťové, splaškové i chemické kanalizace;
  • pro celkové celoplošné práce;
  • vysoká odolnost vůči korozi;
  • vrstva mezi 5 mm až 40 mm;
  • metoda mokrého stříkání;
  • metoda odstředivého stříkání;
  • průchodné profily.