Samonosný tlakový rukávec s integrovanými skelnými vlákny

Samonosný tlakový rukávec s integrovanými skelnými vlákny

Do stávajícího dobře vyčištěného úseku potrubí je zatažen nebo inverzován tlakový samonosný rukávec s integroavanými skelnými vlákny, který je na místo stavby dopraven již nasycený epoxidovou nebo polyesterovou pryskyřicí. Následně je rukávec vytvrzen, natlakován a propojen na stávající řád.

  • Zachování stávající kapacity potrubí;
  • vhodné pro stávající potrubí DN 150 – DN 1200;
  • sanovaný materiál: LT, ocel, beton atd.;
  • sanační materiál: rukávec s integrovaným skelným vláknem;
  • rukávec vyhovuje požadavkům zákona č. 258/2000 Sb. a vyhlášky MZ č. 409/2005 Sb. pro styk s pitnou vodou;
  • nutno provést důkladné mechanické a tlakové čištění potrubí před zahájením sanace potrubí.